Snowboarding, Ski, Bike & More8ος Αγώνας Ορεινής Ποδηλασίας ‘’1000 ΔΕΝΤΡΑ‘’

0
Posted Μαρτίου 17, 2016 by Lampridis Athanasios in ΑΓΩΝΕΣ MTB

Το Α.Σ. ‘’1000 ΔΕΝΤΡΑ’’ σε συνεργασία με το ‘’ΠΟΔΗΛΑΤΟΡΑΜΑ’’ και με την υποστήριξη της Επιτροπής Προστασίας Σέιχ Σου, διοργανώνει αγώνα ορεινής ποδηλασίας ελεύθερης συμμετοχής (open) στο δάσος Σέιχ Σου, την Κυριακή 3 Απριλίου 2016.

Η εκκίνηση θα δοθεί στις 10:30 π.μ. στο χώρο αναψυχής 1000 μέτρα μετά το Πυροφυλάκειο, στον κόμβο Αγίου Παύλου της Περιφερειακής Οδού.

Σκοπός της διοργάνωσης είναι η διάδοση του αθλήματος της ορεινής ποδηλασίας, η ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και ειδικότερα η κινητοποίηση για την προστασία και διάσωση του περιαστικού δάσους της Θεσσαλονίκης.

ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Η διαδρομή είναι 8 χιλιόμετρα σε υψόμετρο 150-400 μέτρα και διέρχεται από δασικούς δρόμους και μονοπάτια.

Παρόλο που δεν έχει μεγάλες υψομετρικές διαφορές παρουσιάζει πολλές εναλλαγές με όμορφα και τεχνικά σημεία, που θα ικανοποιήσουν και τους πιο απαιτητικούς.

Θα είναι πλήρως σηματοδοτημένη απ το πρωί του Σαββάτου.

Θα υπάρχει 1 σταθμός υδροδοσίας στο χώρο της αφετηρίας .

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Θα υπάρχουν οι εξής κατηγορίες:

Παμπαίδων (1 στροφή)

Παίδων (2 στροφές)

Πανκορασίδων (1 στροφή)

Κορασίδων (2 στροφές)

Open (3 στροφές)

1.Εφήβων

  1. 19-29
  2. 30-39
  3. 40-49
  4. 50+
  5. 60+
  6. 7. Γυναικών

Ο αγώνας τελειώνει με τον τερματισμό του πρώτου αθλητή.

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

Βραβεύσεις σε όλες τις κατηγορίες:

1ος κύπελλο και μετάλλιο

2ος μετάλλιο

3ος μετάλλιο

4ος , 5ος , 6ος δίπλωμα

Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθεί αναμνηστικό δίπλωμα.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ισχύουν οι κανονισμοί της ΕΟΠ.

Ο αγώνας είναι ΑΝΟΙΧΤΟΣ (OPEN) για όλους / όλες.

Για τους ανήλικους αθλητές-τριες της κατηγορίας εφήβων απαραίτητη η έγγραφη έγκριση συμμετοχής από κηδεμόνα.

Απαγορεύεται η συμμετοχή χωρίς κράνος.

Ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί κάτω από οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες.

Η τιμή συμμετοχής κάθε αθλητή / αθλήτριας είναι 12 €.

Το ποσό κατατίθεται στους παρακάτω λογαριασμούς

Εθνική
GR3101102170000021761359435

Eurobank
GR9302602970000100101502422

Alpha
GR5601407020702002786023422

Ονομα δικαιούχου Παπαιωάννου Βαγγέλης

στην αιτιολογία της κατάθεσης πρέπει να συμπληρώνεται το ονοματεπώνυμο του αθλητή ώστε να γίνει η ταυτοποίηση με τις δηλώσεις συμμετοχών.

Οι Υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής βρίσκεται στο τέλος της προκήρυξης. Συμπληρώνετε και αποστέλλετε στο [email protected]

Οι κατηγορίες Παμπαίδων, Παίδων, Πανκορασίδων και Κορασίδων συμμετέχουν δωρεάν, αλλά είναι απαραίτητη η επίδειξη του αθλητικού τους δελτίου.

Προσοχή, η επίδειξη του δελτίου γίνεται για την επιβεβαίωση της αθλητικής ιδιότητας των μικρών κατηγοριών.

Χωρίς αυτό ΔΕΝ θα επιτραπεί η συμμετοχή.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

Κυριακή 03/04

8:30-10:00 Εγγραφές αθλητών

10:30 Εκκίνηση κατηγοριών παμπαίδων, παίδων, πανκορασίδων, κορασίδων

11:30 Εκκίνηση open

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):    
Ο – Η Όνομα:   Επώνυμο:    
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:    
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:    
Ημερομηνία γέννησης(2):    
Τόπος Γέννησης:    
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:   Τηλ:    
Τόπος Κατοικίας:   Οδός:   Αριθ:   ΤΚ:    
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):   Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου

(Εmail):

 

 

 11136752_953468964697475_7614956112558987983_n

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Γνωρίζω πως οι αγώνες ποδηλασίας (ορεινής, δρόμου) είναι μια δραστηριότητα η οποία ελέγχει τα όρια της σωματικής και πνευματικής αντοχής και μπορεί να επιφέρει σοβαρούς τραυματισμούς, θάνατο, απώλεια περιουσίας. Οι κίνδυνοι (χωρίς να περιορίζονται στους παρακάτω) προέρχονται από το φυσικό περιβάλλον, τις εγκαταστάσεις, την θερμοκρασία, τον καιρό, την φυσική κατάσταση των αθλητών, τον εξοπλισμό, την κίνηση άλλων οχημάτων, τις αντιδράσεις άλλων ανθρώπων (πχ εθελοντές, διοργανωτές, κριτές, αθλητές, οδηγοί οχημάτων) αλλά και από την αφυδάτωση ή έλλειψη τροφίμων.

Γνωρίζω πως μπορώ να περιέλθω σε κίνδυνο από αμέλεια ή αδιαφορία άλλων ατόμων, λόγω ελλιπούς ή ελαττωματικού εξοπλισμού ή ιδιοκτησίας μου είτε άλλων ατόμων, ποδηλάτων και μη. Επίσης υπάρχει περίπτωση να βρεθώ σε κίνδυνο από εξοπλισμό ή περιουσία δική μου ή άλλων ατόμων ακόμη και χωρίς να υπάρχει λάθος χρήση ή κακή συντήρηση.

Με την παρούσα δήλωση αναλαμβάνω προσωπικά την ευθύνη των κινδύνων που ενδέχεται να προκύψουν. Δηλώνω πως έχω κάνει πρόσφατα ιατρικό έλεγχο, είμαι υγιής, γνωρίζω από ποδηλασία και έχω την σωματική ικανότητα και έχω προπονηθεί κατάλληλα για ένα τέτοιο αθλητικό γεγονός.

Ημερομηνία:     ……….20……

Ο – Η Δηλ.

 

(Υπογραφή)11136752_953468964697475_7614956112558987983_n

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.


0 CommentsBe the first to comment!


Leave a Response

(required)Return to Top ▲Return to Top ▲