Snowboarding, Ski, Bike & MoreΣύνδρομο καρπιαίου σωλήνα

0
Posted Σεπτεμβρίου 20, 2013 by Lampridis Athanasios in HEALTH

Το σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα αποτελεί μια επώδυνη κατάσταση που επιδεινώνεται με το πέρας του χρόνου. Οφείλετε στη πίεση που ασκείται στο μέσο νεύρο στο ύψος του καρπού.
Το μέσο νεύρο το οποίο διατρέχει το αντιβράχιο και φτάνει στο χέρι περνά μέσα από συγκεκριμένα ανατομικά περάσματα τα οποία σε ειδικές περιπτώσεις ασκούν πίεση στο νεύρο. Συναντάται περισσότερο στις γυναίκες από ότι στους άντρες.
Ο καρπιαίος σωλήνας είναι αρκετά στενή και σηραγγώδης ανατομική κατασκευή του καρπού. Ο πυθμένας και τα πλάγια τοιχώματα του σωλήνα δημιουργούνται από τα οστά του καρπού. Η οροφή καλύπτεται από μια ισχυρή δεσμίδα από συνδετικό ιστό που ονομάζεται εγκάρσιος σύνδεσμος.
Το μέσο νεύρο περνάει μέσα τον σωλήνα και φτάνει στο χέρι όπου και νευρώνει τους μυς του χεριού. Το μέσο νεύρο παρέχει την αισθητικότητα της παλάμης από τη μεριά του αντίχειρα, δείκτη και μέσου δακτύλων.
Επίσης δίνει την κίνηση στους μυς γύρω από τον αντίχειρα. Μέσα στον καρπιαίο σωλήνα περνάν ακόμα και οι τένοντες που είναι υπεύθυνοι για την κάμψη των δακτύλων και του αντίχειρα (καμπτήρες τένοντες)

Κατανομή του μέσου νεύρου στο χέρι.  Η κόκκινη περιοχή αποτελεί το σημείο παγίδευσης του νεύρου.

undefinedAνατομική του καρπού (παλαμιαία επιφάνεια).  Η λευκή εγκάρσια ταινία στο ύψος του καρπού αποτελεί τον εγκάρσιο σύνδεσμο κάτω από τον οποίο βρίσκεται και το μέσο νεύρο.
Γιατί συμβαίνει το σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα;

Η συγγενής προδιάθεση του ατόμου αποτελεί σήμερα η κυριότερη αιτία εμφάνισης της πάθησης. Ανατομικά ο καρπιαίος σωλήνας είναι μικρότερος σε άτομα που εμφανίζουν τη νόσο από ότι σε άλλα που δεν έχουν πρόβλημα
Τα άτομα που ασχολούνται με βαριά χειρονακτικά επαγγέλματα εμφανίζουν συχνότερα προβλήματα στον καρπό και στο χέρι.
Συνήθως δεν μπορεί να βρεθεί σαφής αιτιολογικός παράγοντας.
Μερικές αθλητικές δραστηριότητες προδιαθέτουν τους αθλητές να εμφανίσουν τη νόσο ειδικά σε εκείνους που χρησιμοποιούν επαναλαμβανόμενα σε κάμψη και έκταση τον καρπό και το χέρι καθώς επίσης στους ρήπτες (ακόντιο, σφαίρα, σφύρα), σε αθλητές που κρατάν στο χέρι ρακέτα (τένις, σκουώς, Badminton), στους αθλητές της ενόργανης γυμναστικής καθώς επίσης σε αθλητές που βρίσκονται σε αναπηρική καρέκλα λόγω της υπέρχρησης του μέλους.
Τι συμπτώματα προκαλεί;

Οι ασθενείς περιγράφουν διαλείπουσες η εμμένουσες παραισθησίες και αιμωδίες στο χέρι ειδικά στα τρία δάκτυλα (αντίχειρας, δείκτης και μέσος). Ο πόνος εμφανίζεται κυρίως τις νυχτερινές ώρες ο οποίος ξυπνάει τον ασθενή.
Είναι χαρακτηριστικό ότι ο ασθενής τινάζει το πάσχων άνω άκρο και τοποθετεί το χέρι του σε δροσερότερο σημείο για να ανακουφιστεί από τα συμπτώματα.
Πολλοί άνθρωποι αναφέρουν ότι τους πέφτουν αντικείμενα από τα χέρια (απώλεια δύναμης συγκράτησης του χεριού), ή αδυναμία συστροφής του κλειδιού στη κλειδαριά (απώλεια δύναμης σύλληψης του χεριού).

undefinedΠεριοχές κατανομής των μουδιασμάτων (μπλέ περιοχή) και πόνου (κόκκινη περιοχή).
Πως θα είμαι σίγουρος-η  ότι πάσχω από το σύνδρομο του καρπιαίου σωλήνα;
Έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία είναι πολύ σημαντικό για την αποφυγή μόνιμων προβλημάτων στο χέρι λόγω της μη αναστρέψιμης βλάβης του μέσου νεύρου.
Η κλινική εξέταση του χεριού και του άνω άκρου γενικά βοηθά τον Ορθοπαιδικό να καθορίσει τη πηγή των συμπτωμάτων που αναφέρει ο ασθενής και να σχεδιάσει με τον σωστό τρόπο το θεραπευτικό πλάνο.
Ο καρπός εξετάζεται για άλγος, οίδημα και διαταραχές στο χρώμα του δέρματος (ερυθρότητα της πάσχουσας περιοχής υποδηλώνει φλεγμονή). Κάθε δάκτυλο πρέπει να εξεταστεί για τον έλεγχο της αισθητικότητας καθώς και οι μύες στη βάση του αντίχειρα για τον έλεγχο της τροφικότητας και της μυϊκής ισχύος αυτών.
Εξέταση αίματος για τον έλεγχο του σακχάρου και ρευματολογικών παραγόντων συνήθως είναι απαραίτητες.
Οι απλές ακτινογραφίες συχνά δεν βοηθάνε στη διάγνωση του συνδρόμου του καρπιαίου σωλήνα.
Το Ηλεκτρομυογράφημα είναι απαραίτητη εξέταση για τη οριστική διάγνωση.
Με τον τρόπο αυτό γίνεται έλεγχος της φάσης της βλάβης (οξεία ή χρόνια) καθώς ελέγχεται η λειτουργία του νεύρου.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο σύνδεσμο  http://www.goudelis.gr


0 CommentsBe the first to comment!


Leave a Response

(required)Return to Top ▲Return to Top ▲