Snowboarding, Ski, Bike & MoreΓενικοί κανονισμοί για αγώνες Εθνικού Πρωταθλήματος Χιονοσανίδας& Ελεύθερου Σκι

0
Posted Νοεμβρίου 29, 2013 by Lampridis Athanasios in SNOWBOARD

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ – No 1A/18-10-2013

 1. Οι αγώνες του Εθνικού Πρωταθλήματος θα τελούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς της F.I.S. (έκδοση 2013).
 2. Η παρουσία των αρχηγών ομάδων είναι υποχρεωτική στις συσκέψεις αρχηγών αλλά και κατά την διάρκεια των αγώνων.
 3. Οι αποστολές που για οποιονδήποτε λόγο καθυστερούν την άφιξή τους, υποχρεούνται να ειδοποιήσουν τηλεφωνικά πριν την προγραμματισμένη ώρα έναρξης της σύσκεψης αρχηγών, είτε τον Οργανωτή Σύλλογο, είτε τον Τ.Ε., για να επιβεβαιώσουν την συμμετοχή τους στον αγώνα. Όποια αποστολή δεν κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος τίθεται αυτόματα εκτός κλήρωσης και οι αθλητές της δεν συμμετέχουν στον αγώνα.
 4. Τα σωματεία υποχρεούνται να προσκομίζουν τα νέου τύπου (έγχρωμα) δελτία υγείας(εγκύκλιος 1665/15-11-10 της Ε.Ο.Χ.), τα οποία θα είναι υπογεγραμμένα από γιατρό και να φέρουν επίσης την υπογραφή του προέδρου , του Γενικού γραμματέα καθώς και την σφραγίδα του σωματείου.
 5. Τα δελτία υγείας των αθλητών, που θα προσκομίζονται υποχρεωτικά για έλεγχο στις συσκέψεις αρχηγών, πρέπει να είναι υπογεγραμμένα και σφραγισμένα μόνο από τις παρακάτω ειδικότητες ιατρών:

  Παθολόγο
  Καρδιολόγο Παιδίατρο

 6. Όλοι οι αθλητές έχουν υποχρέωση να συνάξουν ασφαλιστήριο για προσωπικά ατυχήματα κατά την συμμετοχή τους σε αγώνες ή προπονήσεις χιονοδρομίας.
 7. Όλοι οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να υπογράψουν την ∆ήλωση του Αθλητή, όπως ορίζει η ∆ιεθνής Ομοσπονδία, και να την συνυπογράψουν οι γονείς των ανήλικων αθλητών.
 8. Όλοι οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να φορούν κατάλληλο κράνος κατά την διάρκεια των αγώνων και προπονήσεωνκαθώς και προστατευτικό πλάτης .
 9. Όλοι οι αθλητές υποχρεούνται να φορούν στολές που αποτελούνται από δύο

κομμάτια (παντελόνι και μπουφάν(γιλέκο). Οι ολόσωμες ή δύο κομματιών κολλητές αγωνιστικές φόρμες απαγορεύονται.

Οι παραπάνω κανονισμοί πρέπει να γνωστοποιούνται σε όλους τους ενδιαφερομένους (αρχηγούς, αθλητέςτριες, προπονητές κλπ.) με ευθύνη των συλλόγων τους καθώς και σε όλους τους Τεχνικούς Εκπροσώπους.

10. Οι αθλητές & αθλήτριες θα πρέπει να ενημερώνουν έγκαιρα δηλαδή 20

ημέρες πριν την αναχώρηση της αποστολής την ομοσπονδία μέσω των

συλλόγων τους για την συμμετοχή τους στις αποστολές . Σε περίπτωση μη

ενημέρωσης θα θεωρηθεί ότι δεν συμμετέχουν και την θέση τους θα παίρνουν

οι επόμενοι. Σε περιπτώσεις που αθλητές η αθλήτριες καταρχήν δηλώσουν

αλλά τελικά δεν θα συμμετέχουν στις αποστολές θα εξετάζονται από την

τεχνική επιτροπή κατά περίπτωση και θα διαβιβάζονται στην δικαστική

επιτροπή της Ομοσπονδίας .

2

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ – No 2A/18-10-2013

Κριτήρια επιλογής αθλητών για συμμετοχή στα κλιμάκια επίλεκτων

1. Η επιλογή αθλητών για συμμετοχή στα κλιμάκια επίλεκτων για προπονήσεις εντός και εκτός Ελλάδος καθώς και για συμμετοχή σε αγώνες του εξωτερικού θα γίνεται με απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής Χιονοσανίδας με βάση την τρέχουσα βαθμολογία Ε.Ο.Χ. σε κάθε αγώνισμα (PGS ή SBX) πριν την τελική δήλωση συμμετοχής σε συνδυασμό με ποιοτικά κριτήρια όπως οι διαφορές χρόνου και η ηλικία των αθλητών.

2. Ο αναλυτικός τρόπος υπολογισμού της βαθμολογίας Ε.Ο.Χ. αναφέρεται στην εγκύκλιο Νο 4A/18-10-2013. Όταν προκύψει σημαντικός αριθμός αθλητών και αθλητριών με βαθμολογία F.I.S. τότε σαν κριτήριο αξιολόγησης για τους ΑΓΕΝ θα λαμβάνεται υπόψη και η βαθμολογία F.I.S. Το ανωτέρω θα ισχύσει κατόπιν νέας απόφασης της Τεχνικής Επιτροπής Χιονοσανίδας. Για τους ΠΚ θα ισχύει πάντα η βαθμολογία Ε.Ο.Χ.

3. Όσα σωματεία επιθυμούν οι αθλητές του & αθλήτριες να συμμετέχουν σε αγώνες του εξωτερικού θα πρέπει να το δηλώσουν στην Ε. Ο. Χ. 20 ημέρες πριν την ημερομηνία του αγώνα.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ – No 3A/24-11-2012 Κριτήρια επιλογής αθλητών για συμμετοχή

στo Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ΕφήβωνΝεανίδων 2013

1. Με απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής Χιονοσανίδας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων Νεανίδων που θα γίνει από 14/3/14 έως 23/3/14στο Chiesa in Valmalenco θα συμμετάσχουν οι παρακάτω αθλητέςαθλήτριες :

 1. a)  Ο πρώτος έφηβος στην τρέχουσα βαθμολογία E.O.X. στο αγώνισμα του SBX .
 2. b)  Η πρώτη νεανίδα στην τρέχουσα βαθμολογία E.O.X. στο αγώνισμα τουSBX.
 3. c)  Ο πρώτος έφηβος στην τρέχουσα βαθμολογία E.O.X.στο αγώνισμα του PGS .
 4. d)  Η πρώτη νεανίδα στην τρέχουσα βαθμολογία E.O.X. στο αγώνισμα του PGS.
 5. e)  Σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής ενός αθλητή η αθλήτριας η κενή θέση

  θα καλύπτεται από τον δεύτερο, τρίτο, κλπ αθλητή η αθλήτρια του αντίστοιχου αγωνίσματος.

 1. Όσον αφορά την υπολογιστική μέθοδο αξιολόγησης των αθλητών, αυτή έχει ως εξής: ο μέσος όρος βαθμολογίας περιόδου 2012-2013 και της τρέχουσας βαθμολογίας περιόδου 2013-2014 μέχρι την ημερομηνία λήξης δήλωσης συμμετοχής και αποστολής απαραιτήτων δικαιολογητικών που απαιτούνται.
 2. Ο αναλυτικός τρόπος υπολογισμού της βαθμολογίας Ε.Ο.Χ. αναφέρεται στην εγκύκλιο Νο 4A/18-10-2013

Η Ε.Ο.Χ. θα καλύψει ολόκληρη ή μέρος της δαπάνης ανάλογα με τα οικονομικά δεδομένα εκείνης της εποχής.

3

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ – No 4Α/18-10-2013
Τρόπος υπολογισμού βαθμολογίας Ε.Ο.Χ. στο αγώνισμα της

Χιονοσανίδας.

1. Για τον υπολογισμό της βαθμολογίας Ε.Ο.Χ. στο αγώνισμα της Χιονοσανίδας θα λαμβάνεται υπόψη ο Μέσος Όρος των δύο καλύτερων αποτελεσμάτων στο κάθε αγώνισμα (PGS ή SBX) κατά τους 12 τελευταίους μήνες.( Π.χ. Αθλητής με 1000 βαθμούς στον ένα αγώνα PGS και 800 βαθμούς στον δεύτερο αγώνα PGS, θα έχει βαθμολογία Ε.Ο.Χ. 900 βαθμούς στο PGS (1000+800=1800/2=900).

Το αντίστοιχο θα συμβαίνει και με το SBX. Έτσι με αυτόν τον τρόπο θα υπάρχουν δύο ξεχωριστές βαθμολογίες Ε.Ο.Χ. (Μία για PGS και μία για SBX).

 1. Σε περίπτωση αθλητή με μοναδικό αποτέλεσμα (κατά την περίοδο των τελευταίων 12 μηνών) σε ένα αγώνισμα (PGS ή SBX) η βαθμολογία Ε.Ο.Χ. θα μειώνεται κατά 40%. Π.χ. Αθλητής με μοναδική βαθμολογία αγώνα 1000 βαθμούς θα έχει σαν βαθμολογία Ε.Ο.Χ. 600 βαθμούς στο αντίστοιχο αγώνισμα (1000-400(40%)=600.
 2. Επίσης αθλητής με βαθμολογία από προηγούμενη περίοδο (π.χ. 2012) και ο οποίος δεν έκανε αποτελέσματα στη επόμενη αγωνιστική περίοδο (π.χ. 2013), η βαθμολογία του θα μειώνεται κατά 40% για την μεθεπόμενη (π.χ. 2014) αγωνιστική περίοδο. Π.χ. Αθλητής με βαθμολογία 1000 βαθμούς το 2011 και χωρίς βαθμολογία το 2012 θα έχει σαν βαθμολογία Ε.Ο.Χ., στην έναρξη της περιόδου 2013, 600 βαθμούς (1000-400(40%)=600.
 3. Όταν υπάρχει ισοβαθμία μεταξύ αθλητών μετά τον υπολογισμό των δύο πρώτων αποτελεσμάτων, για την ταξινόμηση των αθλητών θα λαμβάνεται υπόψη το καλύτερο τρίτο, τέταρτο κλπ. Αποτέλεσμα (βαθμολογία). Π.χ. αθλητής με 1000, 600 και 400 βαθμούς προηγείται του αθλητή, με 1000, 600, και 350 βαθμούς.

4. Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ δύο αθλητών, προηγείται βαθμολογικά ο αθλητής που βρίσκεται ήδη στη αντίστοιχη κατηγορία (π.χ. έφηβος) έναντι του αθλητή που γίνεται έφηβος στην τρέχουσα περίοδο και ο οποίος την προηγούμενη περίοδο ήταν σε μικρότερη κατηγορία (π.χ. παίδες 2).

ΗΛΙΚΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2013- 2014

ΠΑΙ∆ΕΣ– 1999- 2000
ΕΦΗΒΟΙ– 1994**,1995,1996,1997,1998
ΑΝ∆ΡΕΣΓΥΝΑΙΚΕΣ– 1998

**FIS JUNIOR WORLD CHAMPIONSHIP MAXIMUM AGE

πηγή:www.eox.gr


0 CommentsBe the first to comment!


Leave a Response

(required)Return to Top ▲Return to Top ▲